Teisės aktai

Nuorodose pateikiami Lietuvos respublikos įstatymai, reglamentuojantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą