GAMTOJE SPORTUOT SMAGIAU

Akmenės lopšelyje-darželyje “Gintarėlis” jau tapo tradicija rudenį ir pavasarį visus ugdytinius ir pedagogus sukviesti į sporto šventę. Šiemet nuo ankstyvo pavasario apstu įvairių renginių, skirtų gamtos reiškinių, šeimos mėnesio paminėjimui, vyriausių darželio ugdytinių išlydėtuvėms, todėl sporto šventė nebetilpo į pavasarinį traukinuką. Betgi nieko tokio! Garsiai tūtuodamas atpuškavo vasaros traukinys. Juk vasara – linksmiausias, džiugiausias, spalvingiausias ir šilčiausias metų laikas, kai gamta pilna įvairių spalvų, kvapų, garsų ir gyvybės.

Taigi, birželio 8-tąją susirinkome mantą ir į kelionę! Pirmyn sportuoti į mišką! Kelionės metu vaikų akis masino nuostabios spalvos, dėmesį traukė aplinkui knibždėte knibždantys vabaliukai, medžių šakose čiauškantys paukščiukai. O kas ten miško gilumoje? Bene kiškio ausys iš už pušies kyšo? O kaipgi?! Miško aikštelėje mažuosius keliauninkus pasitiko net trys kiškutės. Pasitiko ir pakvietė pasirungti kas greitesnis, kas vikresnis, kas taiklesnis, o kas sumanesnis? Puikiausiai nusiteikę vaikai važinėjo kiškių “taksi”, stengėsi įveikti klampų liūną, prisirinkę pušies konkorėžių taikėsi į ant šakos pakabintus balionus. Ne tik taikėsi, bet ir pataikė, nes visi balionėliai susprogo! Kai visi kiek pavargo, netikėtai miško keliuko vingyje išniro nematyto meškiuko figūra. Kas gi čia? Ėgi tai meškutė panda! Ir ne tuščiomis, o su ledų dėže glėbyje. Tai smagumo vaikams! Kaip tame eilėraštyje “puolėm valgyt ir laižyti, kol širdis apsalo…” Prisiskanavę ledų, pašėlioję, patraukėme atgal į darželį.

Vaikai visą popietę  dalijosi patirtais įspūdžiais  su draugais ir tėveliais.

                                                                                                                         Renginio organizatorės

Tarptautinė vaikų gynimo diena Akmenės vaikų lopšelyje- darželyje „Gintarėlis“

Visi vaikai yra svarbūs… jie turi teisę žaisti… jie turi teisę būti laimingi…

Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises.

Ši diena Akmenės vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ vaikams prasidėjo neįprastai. Juos kieme pasitiko numylėtieji vaikų draugai, animaciniai herojai Pimpačkiukai (auklėtoja L. Numsėdienė ir logopedė L. Ivanovienė). Šią dieną į darželį mažieji taip pat atėjo pasipuošę geltonai, turėjo pimpačkiukų atributikos. Vaikučiai gavo dovanų po geltonąjį draugą Pimpačkiuką, kuriam tyliai į ausį pašnibždėjo didžiausią savo svajonę. Tą svajonę tėveliai užrašė ant mėlynų kaspinėlių. Kad vaikų veidukuose visą šia dieną spindėtų šypsenos, jie buvo pavaišinti saldainiukais.

Šventė tęsėsi Akmenės miesto aikštėje vykusioje akcijoje Taikos glėbys. Darželio vaikų ansambliukas miesto aikštės scenoje padainavo dvi nuotaikingas daineles „Vabaliukas“ ir „Lietutis“ (paruošė meninio ugdymo pedagogė V. Guobienė).  Vaikai smagiai praleido laiką – pūtė muilo burbulus, dainavo, šoko, piešė. Šventės pabaigoje šventės organizatoriai pakvietė visus dalyvius į draugystės ratelį įgyvendinti akcijos idėją – visiems kartu stipriai ir taikiai apsikabinti.

Vėliau animaciniai herojai Pimpačkiukai kartu su darželio ugdytiniais tikėdami, kad šią stebuklingą vaikų norų išsipildymo dieną visos užrašytos svajonės išsipildytų, paleido geltonuosius svajonnešius balionus į orą. Vaikai ilgai stebėjo skrendančius balionus, tvirtai tikėdami, kad jų norai išsipildys.

Auklėtoja Leta Numsėdienė ir logopedė Laura Ivanovienė

Priešmokyklinio ugdymo vaikų išleistuvės į mokyklą 2016-05-31

Geros nuotaikos vaikai ir jų tėveliai  rinkosi į Akmenės rajono Akmenės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ salę. Čia jie dainelėmis, eilėraščių posmais atsisveikino su žaislais, darželio darbuotojais. Darželio  direktorė vaikams palinkėjo  gražių, saulėtų dienų vasaros metu , o rudenį keliauti mokslo ir žinių keliuku.

Priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtojos

Išleistuvių pasaka „Boružėlių pieva”

Vėjau, vėjau, nešk mane

Į vaikystės pievą gėlėtą,

Saule, saule augink mane,

Mamos ir tėčio numylėtą.

Ateiki į vaikystės šventę

Su nuostaba ir jautrumu,

 pažvelk į žaidžiantį vaiką

Ir bus tau širdyje ramu.

       Šiais žodžiais pradėjome „Boružėlių“ grupės vaikučiams ir jų tėveliams ypatingą dieną. Tai  išleistuvių į priešmokyklinę grupę šventinė popietė. Visus tėvelius, mamytes, sesutes, broliukus pakvietėme kartu „pakeliauti” ir pasiklausyti muzikinės pasakėlės  „Boružėlių pieva”. Į salę vaikai sugūžėjo dainuodami dainelę ir nešini boružėlėmis. Susirinkę į pievelę „boružiukai” prikėlė saulytę, kuri „šildė” ir „švietė” visiems pievos gyventojams. Nuo saulutės dainelių prabudo ir „drugelis”, kuris pirmą kartą pamatė „boružėles”. Kartu jie džiaugėsi pievų gėlėmis – „ramunėmis”, „pienėmis”, klausėsi jų eilėraštukų, išgirdo iš kur lietutis atsirado, klausėsi „mažųjų lašelių” muzikos.  Nuo lietaus „pievos gyventojai” slėpėsi šokdami šokį su skėčiais. Keliavo „boružėlės”  toliau ir išgirdo  „skruzdėliukų” ketureilį, dainavo dainą „Vabalas”. O „mažieji žvirbliukai”, pakvietė visus kartu pašokti. Dainuodami atsisveikinimo  „Šventės dainą” ir kelis metus puoselėtą šiltais jausmais, gražiais žodeliais, vaikų džiaugsmais ir ašarėlėmis bei gražiu tarpusavio bendravimu, užbaigėme kartu pradėtą pasakėlę.

      Išeinantiems 11-kai „Boružėlių” grupės ugdytinių buvo įteikti ikimokyklinio ugdymo(si) programos „Vaikyste, nusijuok!” diplomėliai, auklėtojų ir tėvelių saldžiosios dovanėlės. Mažieji grupės ugdytiniai draugams įteikė  po pavasario gėlių puokštelę.

Nuoširdžiai dėkojame visiems „Boružėlių” grupės ugdytinių  tėveliams už šiltą ir nuoširdų   bendradarbiavimą bei aktyvų dalyvavimą ugdymo(si) prosece, darželio veikloje, kuris be galo reikšmingas vaikų gerovei ir sėkmei.

 

Grupės auklėtojos Leta Numsėdienė ir Giedrė Garbaliauskienė

„Boružėlių“ grupės šventinė popietė „Tau, mamyte!”

 

Gegužės saulė, pavasario dvelkimas, pirmieji pavasario žiedai atnešė į mūsų žemę pačią gražiausią šventę- Motinos dieną!

Mama, tiktai tau

Dainuosiu daineles.

Tau vienai aš sakysiu

Nuostabias eiles.

Bet gal tau nereikia

Tų eilių.

Geriau tarsiu tyliai

„Aš tave myliu“.

Švelniai tardami šiuos žodelius mažieji „Boružėlių“ grupės ugdytiniai pradėjo šventinį koncertą, skirtą mamyčių dienai paminėti. Šiai šventei ruošėmės iš anksto. Surengta grupėje vaikų piešinių parodėlė „Mano mamytė“. Vaikai piešė savo mamytes, dėliojo  raideles į žodelius „mama”, „mamytė” rašė jų vardus.

Šventės metu vaikai deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles apie mamytę, lietutį, šoko šokius „Pavasaris“, „Mamytės pyragėlis“.  Pakvietė vaikai į ratelį ir mamytes. Šokome „Šeimyninį ratelį“., l. l. ratelį „Šoks mamytė suktinį“. Mamytes, vaikai nudžiugino  savo gamintomis atvirutėmis- „suknelėmis” , kurias puošė kaspinais, karoliukais, piešė gėles, širdeles.

Šventės pabaigoje vaikai vaišinosi mamyčių pyragėliais.

Auklėtoja Leta Numsėdienė

Lietuvos olimpinės akademijos organizuotas tradicinis piešinių konkursas „Mes – būsimi olimpiečiai“

Lietuvos olimpinės akademijos organizuotas tradicinis piešinių konkursas „Mes – būsimi olimpiečiai“ šiemet buvo itin populiarus. Gauti 1033 piešiniai iš 117 ikimokyklinių ugdymo
įstaigų (42 savivaldybės). Nugalėtojams išaiškinti sudaryta speciali komisija: Lietuvos edukologijos universiteto Dailės katedros doc. Linas Liandzbergis, dėstytojai Saulė Urbanavičiūtė ir Rokas Dovydėnas.  Komisija, atsižvelgdama į piešinio spalvas, judesio išraišką, ar darbas atliktas savarankiškai, atrinko 20 darbų. Nugalėtojais tapo:

– Tomas Valaitis (6 metai) iš Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“;
– Gabrielė Pašvenskaitė (4 metai) iš Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“;
– Emilija Leonavičiūtė (6 metai) iš Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“;
– Emilija Marcinkevičiūtė (5 metai) iš Kauno 1-ojo vaikų darželio;
– Augustas Stankauskas (5 metai) iš Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“;
– Matas Lekūnas iš Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“;
– Natan Smirnov (6 metai) iš Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“;
– Karolis Aronas Gylys iš Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“;
– Elzė Vainoriūtė (7 metai) iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“;
– Ernestas Bazylis (4 metai) iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pakalnutė“;
– Kornelija Laureckytė (5 metai) iš Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“;
– Skaistė Štramaitytė (5 metai) iš Vilkaviškio lopšelio-darželio „Buratinas“;
– Fausta Rasiukevičiūtė iš Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“;
– Samanta Skrodlytė (7 metai) iš Tauragės vaikų lopšelio-darželio „Kodėlčius“;
– Emilis Volgap (6 metai) iš Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio;
– Mėta Simanaitytė (5 metai) iš Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“;
– Arminas Kavaliauskas (7 metai) iš Kupiškio lopšelio-darželio „Saulutė“;
– Ugnė Grigalavičiūtė (6 m.) iš Tauragės vaikų lopšelio-darželio „Kodėlčius“;
– Simas Andriulionis (5 metai) iš Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“;
– Taisija Kapitanova (4 metai) iš Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“.

Maltiečių lankymasis darželyje 2016-05-23

 

Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ priešmokyklinėje grupėje lankėsi Maltiečių atstovės iš Akmenės gimnazijos: J. Bagdonaitė, R. Rimkevičiūrė, R. Vadeikytė, I. Simonavičiūtė, I. Tamašauskaitė.

Gimnazistės kalbėjo su vaikais apie draugystę ir bendradarbiavimą. Vaikams buvo smagu ir įdomu bendrauti su mergaitėmis. Jos į grupę atvyko pasirengusios daug įvairiausių žaidimų, žaidė grupėje ir lauke.

Džiaugiamės turėdami galimybę bendradarbiauti su Akmenės gimnazijos Maltiečių atstovėmis, vaikai praplečia savo žinias, ugdo komunikavimo ir socialinės kompetencijas.

Priešmokyklinės grupės auklėtojos

Piešinių konkurso „Atveriu vartus į gamtą“ apdovanojimai

2016 balandžio 26 dieną, Naujosios Akmenės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vyko piešinių konkurso „Atveriu vartus į gamtą“ apdovanojimai.

Konkursas gyvuoja jau antrus metus, jo tikslas kūrybingai paminėti žemės dieną ir papuošti savo gimtąjį miestą.

Šiais metais darželiai aktyviai dalyvavo, surinkta virš 120 piešinių, kurie buvo kabinami ir eksponuojami „Gardmena“ prekybos centre.

Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai taip pat dalyvavo šiame konkurse.

Iš išrinktų nominantų visame rajone, iš Akmenės vaikų l/d „Gintarėlis“ buvo pakviesti 3 nominantai:

  • Jauniausia dalyvė 2,5 metų lopšelio grupės ugdytinė Ieva Danusevičiūtė, jos auklėtoja Regina Ivanauskienė,
  • meninio ugdymo mokytojos Jūratės Varanavičienės paruošti ugdytiniai:
  • Už spalvų žaismą nominuota Andrėja Ivanovaitė,
  • Daugiausia parodos dalyvių balsų pelnęs Kajus Kasiliauskas.

Renginio metu dalyviai galėjo pasidžiaugti gražia l/d „Žvaigždutė“ ugdytinių programa. Dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, jiems įteikti saldūs prizai.

Džiaugiamės ir dėkojame už galimybę sudalyvauti gražiame renginyje ir taip prisidėti prie savo krašto gražinimo.

Auklėtoja L. Danusevičienė

Pridedamas video įrašas, kuriame matysite įamžintą piešinių parodėlę (už filmuotą medžiagą dėkojame mamai A. Momkauskienei)