RUDENĖLIO VAIŠĖS

Vaikas jį supantį pasaulį pažįsta per savo pojūčius: ragaudamas, liesdamas, uosdamas, matydamas, girdėdamas, judėdamas. Pojūčiai (sensorinė sistema) padeda jam suvokti pasaulį.  Suvokimai – tai aplinkos, pasaulio bei savęs pažinimas jutimo organais. Tai yra tiesioginis pažinimas.

Vaikas kaupia patirtį ir patiria įvairius pojūčius žaisdamas. Kad vaikams būtų galimybė pažinti, eksperimentuoti Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ kieme įrengta nauja žalioji edukacinė erdvė – lysvės – daržovių, prieskoninių žolelių sodinimui. Tad jau anksti pavasarį ugdytiniai triūsė lysvėje sodindami savo, „Boružėlių“ grupėje ant žaliosios palangės, užaugintus daigelius. Štai atėjo ir ruduo – derliaus nuėmimo metas. Nešini kibirėliais ir daržo įrankiais mažieji daržininkai keliavo rinkti derliaus.

Daug džiaugsmo, įvairių potyrių vaikams suteikė grupėje surengtos „Rudenėlio vaišės“. Iš daržovių gamindami „Sveikuolių salotas“ aptarėme daržovių formas, spalvas, skonius. Vaikai patys jas pjaustė tarkavo, maišė salotas, vėrė vaisių vėrinukus. O kol kepė cukinijų griežinėliai,  kartu su auklėtoja L. Krasauskiene žaisdami ugdytiniai prisiminė ką reikia rauti, skinti, kasti.  Logopedė L. Ivanovienė užminė mįsles ir kartu su vaikais deklamavo, dainavo ketureilius apie daržoves. Auklėtoja L. Numsėdienė iš stebuklingojo maišelio traukė vaistažoles ir supažindino mažuosius daržininkus su nuostabiu jų skleidžiamu kvapų pasauliu. Kai  viskas buvo paruošta, vaikai, prisiminę elgesio prie stalo taisykles, vaišinosi ir ragavo salotas, vaisių vėrinukais, gardžiavosi mėtų, melisų, ramunėlių, svarainių arbatėlėmis.

Taigi, darbas ėjosi kaip iš pypkės, su dainomis ir posmais bei pajuokavimais.

Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ pedagogės:

 „Boružėlių“ grupės auklėtojos Leta Numsėdienė, Liongina Krasauskienė ir logopedė Laura Ivanovienė

Maltiečių lankymasis darželyje 2016-05-23

 

Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ priešmokyklinėje grupėje lankėsi Maltiečių atstovės iš Akmenės gimnazijos: J. Bagdonaitė, R. Rimkevičiūrė, R. Vadeikytė, I. Simonavičiūtė, I. Tamašauskaitė.

Gimnazistės kalbėjo su vaikais apie draugystę ir bendradarbiavimą. Vaikams buvo smagu ir įdomu bendrauti su mergaitėmis. Jos į grupę atvyko pasirengusios daug įvairiausių žaidimų, žaidė grupėje ir lauke.

Džiaugiamės turėdami galimybę bendradarbiauti su Akmenės gimnazijos Maltiečių atstovėmis, vaikai praplečia savo žinias, ugdo komunikavimo ir socialinės kompetencijas.

Priešmokyklinės grupės auklėtojos

Mes mokomės vieni iš kitų

PRISIVILIOTI SĖKMĘ – REIŠKIA IŠNAUDOTI GALIMYBES  (George S. Clason)

 

Lapkričio 18 d. Šiaulių rajono. Kuršėnų lopšelyje – darželyje „Nykštukas” vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mes mokomės vieni iš kitų”. Buvo diskutuojama aktualia tema apie vaikų vertinimą – „Naujas žingsnis į vaiko vertinimą”. Konferencijoje galėjome pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi. Auklėtoja L. Numsėdienė skaitė pranešimą „Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimas Akmenės vaikų lopšelyje – darželyje „Gintarėlis”. Buvo pristatyta vaikų pasiekimų vertinimo darželyje sistema, kaip buvo ji koreguota, šiais mokslo metais pradėjus vaikus vertinti pagal naujai išleistas ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas. Logopedė L. Ivanovienė skaitė pranešimą „Specialiųjų ugdymosi poreikių bei kalbinių gebėjimų vertinimas Akmenės vaikų lopšelyje – darželyje “Gintarėlis”. Ji pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų pritaikytų ugdymo programų formas bei 5-7 metų vaikų gebėjimo atpažinti kalbos taisyklingumą vertinimą.

Apie vaikų pasiekimus ir jų vertinimą taip pat skaitė bei stendinius pranešimus pristatė pedagogės  iš Šiaulių, Telšių, Jurbarko, Panevėžio. Konferencijos metu  įgijome praktinių žinių, kurias  taikysime savo darbe.

Numsėdienė ir L. Ivanovienė