Kalbos savaitei skirtas renginys 2016-03-10

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu- duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.

(J. Marcinkevičius)

Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ aktų salė virto Lietuvos etnografiniais kiemeliais, kuriose atskiros ugdymo grupės atstovavo Lietuvos regionus: AukštaitijąŽemaitijąDzūkiją, Suvalkiją ir Mažąją Lietuvą.

Renginio vedėjos, logopedė L. Ivanovienė ir meninio ugdymo pedagogė V. Guobienė, vaikams pasakojo apie Lietuvą ir joje esančius regionus, supažindino su kiekvieno regiono bruožais ir tradicijomis. Kiekvienos grupės kiemelis pristatė savo atstovaujamą regioną, vaišino tradiciniais patiekalais. Dzūkijos kiemelis, „Drugelių“ grupė, kalbėjo tarmiškai, vaikus vaišino medumi ir duona, minė mįsles apie medų ir bites. „Saulučių“ grupės ugdytiniai atstovavo Žemaitijai, jų patiekalas – žemaitiškas kastinys su bulvėmis, grupės auklėtojos žaismingai, žemaičių tarme, visiems papasakojo istoriją apie žąsį ir vištą. „Boruželių“ grupės ugdytiniai atstovavo Aukštaitijai, visus vaišino gardžiais blynais, supažindino su aukštaičių tarme ir išmokė vaikus aukštaitiško lietuvių liaudies žaidimo apie gaidelį.

Priešmokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupė atstovavo Suvalkijai. Vaikai dainavo dainelę apie oželį, supažindino visus su Suvalkų tarme, šoko lietuvių liaudies ratelius, vaišino tradiciniu patiekalu – skilandžiu.

Mažiausieji lopšelio, „Kiškučių“, grupės ugdytiniai, šventėje svečiavosi kaip Mažosios Lietuvos atstovai, grupės auklėtoja R. Ivanauskienė paruošė savo 2,5 metų ugdytinę, kuri pasipuošusi tautiniu kostiumu visiems padeklamavo eilėraštį apie gaidelį.

Renginio metu vaikai šoko lietuvių liaudies ratelius, dainavo daineles, vaišinosi įvairiausiais tradiciniais patiekalais.

Ši  šventė padėjo vaikams visais būdais puoselėti savo gimtąją kalbą ir prisijungti prie kalbos savaitės ir lietuviškų tradicijų puoselėjimo.

Renginio organizatoriai

Prie šio straipsnio pridedame video filmuką apie Lietuvą vaikų akimis

Viktorina apie Lietuvą

Akmenės vaikų l/d „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupė, puoselėdama ir gerbdama savo kalbą, lietuviškas tradicijas, surengė viktoriną apie Lietuvą. Šia proga vaikai pasikvietė savo draugus iš Akmenės gimnazijos priešmokyklinės grupės.

Viktorinoje dalyvavo trys komandos, vieną komandą sudarė Akmenės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė, o kitas dvi Akmenės l/d „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai.

Ugdytiniai atliko įvairias užduotis susijusias su Lietuvos tematika. Jiems reikėjo išspręsti įvairiausias užduotis, kurios reikalavo daug žinių apie Lietuvą.

Teisingus atsakymus tikrino viktorinoje dalyvavusi vertinimo komisija, kuri pasidžiaugė šauniais vaikų darbais ir komandų bendradarbiavimu

Žinoma, šventėje neapsieita ir be dainų, šokių ir eilėraščių. O gražią draugystę vaikai pratęsė prie puodelio arbatos ir skanumynų.

Džiaugiamės jau antrus metus galėdami tęsti gražius draugystės ryšius tarp Akmenės gimnazijos ir Akmenės vaikų l/d „Gintarėlis“ priešmokyklinių ugdymo grupių.

Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą ir smagiai praleistą laiką.

Renginio organizatoriai

Kaziuko mugė 2016-03-04

Gurgu gurgu į Kaziuko turgų. Kovo 4 diena, mūsų l/d „Gintarėlis“ pasitiko triukšmingai, koridoriais zujo skubantys vaikučiai, rankose nešini įvairiausio grožio rankdarbiais. Vieni gamino namie kartu su tėveliais, kiti paskutines detales uždėjo atėję anksčiau į darželį.

Darželio aktų salė virto visa turgaus aikšte,  grupių padengti stalai lūžo, nuo ant jų esančių gėrybių ir grožybių.

Visus turgaus dalyvius į salę kvietė Kazys ir Kazytė, juos lydėjo pirmieji pavasario paukščių čiulbesiai.

Kazys ir Kazytė vaikučius mokė žaisti lietuvių liaudies žaidimus, šokti ratelius. O paskelbus Kaziuko mugės atidarymą visi, kaip bitutės, bėgo pirkti gražiausių dirbinių ir skaniausių kepinių. Kainą nustatė patys vaikai, o perkamos prekės buvo už saldainius.

Renginio pabaigoje Kazytė ir Kaziukas vaikus apdovanojo riestainių karoliais ir atsisveikino iki kitų metų..

Kaip smagu vaikams Kaziuko mugėje, kai gali pirkti ir parduoti, o svarbiausia pamatyti iš sužinoti..

„Gintarėlis“ dalyvavo „Sveikuolių sveikuoliai“ konkurse šiauliuose 2016-03-02

Akmenės vaikų  l/d „Gintarėlis“ komanda I-ajame „sveikuolių sveikuoliai“  konkurso etape tapo nugalėtojais. I etapo konkursą organizavo savivaldybių administracijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai ir savivaldybių administracijų švietimo skyriai, švietimo pagalbos tarnybos, savivaldybių gydytojo tarnybos, įvairios vaikų ugdymo įstaigos.

Todėl nugalėtojai turėjo galimybę keliauti į antrąjį etapą, kuris buvo organizuojamas Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras „Sportas visiems“.

Antrajame etape dalyvavo 14 komandų iš visos Lietuvos. Vaikus vertino speciali tam parengta komisija.

Vaikus džiugino policijos bičiulis „Amsius“

Dalyviams reikėjo atlikti 5 užduotis susijusias su konkurso tematika.

Smagūs vedantieji „Pakalikai“ neleido vaikams nuobodžiauti, kol vyko rezultatų skaičiavimas, jie linksmino vaikus ir kartu su jais žaidė žaidimus.

Renginio pabaigoje visos komandos buvo apdovanotos gausiais prizais, o iš 14-kos komandų 3 komandos tapo prizinėmis. Pirmos ir antros vietos nugalėtojai toliau varžysis III-ajame etape.

Svečiuose Akmenės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja R. Ringienė ir jos auklėtinė Ž. Nagytė

Vasario 26 dieną, priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinius aplankė Akmenės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja R. Ringienė ir jos auklėtinė Ž. Nagytė.

Jaukioje aplinkoje vaikai klausėsi pasakos, žaidė žaidimus, turėjo galimybę parodyti savo skaitymo gebėjimus.

Susipažino su dailyraščiu ir respublikinio konkurso ,,Rašom“ 2016 dalyve Akmenės gimnazijos mokine Ž. Nagyte.

Vaikai viešnioms pristatė savo kūrybos filmuką, kuriame jie vaidina inscenizuotą pasaką.

Susitikimo pabaigoje vaikams buvo įteikti diplomai, kurie liudijo lietuvių kalbos puoselėjimą.

Nuoširdžiai dėkojame už apsilankymą ir naujų žinių, bei idėjų skleidimą Akmenės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai R. Ringienei ir jos auklėtinei Ž. Nagytei.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė G. Nakienė,

logopedė L. Ivanovienė,

auklėtoja L. Danusevičienė

 

Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių išvyka į Akmenės miesto biblioteką

Priešmokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupės ugdytiniai vasario 23 dieną keliavo į Akmenės miesto biblioteką. Išvyka buvo skirta kalbos savaitei paminėti.

Bibliotekoje mus pasitiko malonios bibliotekininkės, vaikus supažindino su biblioteka, joje esančiu vaikų literatūros skyriumi. Vaikai labai susidomėjo knygutėmis, kiekvienas išsirinko po sau patikusią ir stengėsi perskaityti jos pavadinimą.

Ugdytiniams ši išvyka buvo naudinga ir paliko daug įspūdžių, o eidami atgal į darželį mintyse nešėsi perskaitytą knygos pavadinimą, kuris buvo užrašytas grupėje esančioje lentoje.

Grupės auklėtojos

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

 

2016-02-09

Žiemažiemabėk iš kiemo! Jei nebėgsi, išvarysim, Su botagais išbaidysim!

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos.

Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ iš pat ryto koridoriais dundėjo, bildėjo, su dainom ir šokiais vaikštinėjo įvairiausio grožio Užgavėnių persirengėliai.

Net lopšelio, „Kiškučių“ grupės ugdytiniai, persirengę įvairiausiomis būtybėmis: „Žydukais“, „Čigonais“, triukšmavo ir vaikščiojo po grupes prašydami blynų ir kakavos.

Po smagaus ir triukšmingo ugdytinių pasivaikščiojimo, „Kanapinis“ ir „Lašininis“ iškvietė vaikus į lauką.

Lauke jų laukė: „Žydų“ pulkas, „Lašininio“ ir „Kanapinio“ dvikova, „Čigonių“ lenktynės šluotomis, taip pat įvairiausios užduotys, kuriose vaikai galėjo išbandyti ir savo jėgas.

„Lašininis“ vis viliojo vaikučius skaniais skilandžiais ir dešromis, bet „Kanapinio“ sveikas gyvenimo būdas ir noras išvaryti žiemą pritraukė ir mažuosius ugdytinius.

Visi kartu garsiai sušukome – Žiemažiemabėk iš kiemo!

O savo negeras mintis ir visus vaikučių „ožiukus“ perkėlėme „Morei“, kuri sudegė su visomis negandomis.

Šventės pabaigoje, tradiciškai vaikai vaišinosi blynais..

Kaip smagu buvo šią dieną tapti kažkuo mistiniu ir įgyti neregėtą galią – išvaryti žiemą…

 

Šventės organizatoriai