Maltiečių lankymasis darželyje 2016-05-23

 

Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ priešmokyklinėje grupėje lankėsi Maltiečių atstovės iš Akmenės gimnazijos: J. Bagdonaitė, R. Rimkevičiūrė, R. Vadeikytė, I. Simonavičiūtė, I. Tamašauskaitė.

Gimnazistės kalbėjo su vaikais apie draugystę ir bendradarbiavimą. Vaikams buvo smagu ir įdomu bendrauti su mergaitėmis. Jos į grupę atvyko pasirengusios daug įvairiausių žaidimų, žaidė grupėje ir lauke.

Džiaugiamės turėdami galimybę bendradarbiauti su Akmenės gimnazijos Maltiečių atstovėmis, vaikai praplečia savo žinias, ugdo komunikavimo ir socialinės kompetencijas.

Priešmokyklinės grupės auklėtojos

Piešinių konkurso „Atveriu vartus į gamtą“ apdovanojimai

2016 balandžio 26 dieną, Naujosios Akmenės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vyko piešinių konkurso „Atveriu vartus į gamtą“ apdovanojimai.

Konkursas gyvuoja jau antrus metus, jo tikslas kūrybingai paminėti žemės dieną ir papuošti savo gimtąjį miestą.

Šiais metais darželiai aktyviai dalyvavo, surinkta virš 120 piešinių, kurie buvo kabinami ir eksponuojami „Gardmena“ prekybos centre.

Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai taip pat dalyvavo šiame konkurse.

Iš išrinktų nominantų visame rajone, iš Akmenės vaikų l/d „Gintarėlis“ buvo pakviesti 3 nominantai:

  • Jauniausia dalyvė 2,5 metų lopšelio grupės ugdytinė Ieva Danusevičiūtė, jos auklėtoja Regina Ivanauskienė,
  • meninio ugdymo mokytojos Jūratės Varanavičienės paruošti ugdytiniai:
  • Už spalvų žaismą nominuota Andrėja Ivanovaitė,
  • Daugiausia parodos dalyvių balsų pelnęs Kajus Kasiliauskas.

Renginio metu dalyviai galėjo pasidžiaugti gražia l/d „Žvaigždutė“ ugdytinių programa. Dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, jiems įteikti saldūs prizai.

Džiaugiamės ir dėkojame už galimybę sudalyvauti gražiame renginyje ir taip prisidėti prie savo krašto gražinimo.

Auklėtoja L. Danusevičienė

Pridedamas video įrašas, kuriame matysite įamžintą piešinių parodėlę (už filmuotą medžiagą dėkojame mamai A. Momkauskienei)

Integracinis renginys „Linksmas pavasario rytmetys“

Mes, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ „Drugelių“ grupės auklėtojos ir vaikučiai balandžio 7-osios rytą išsiruošėme viešnagėn į Dabikinės specialiąją mokyklą. Tai atsakomasis vizitas, nes pastarosios mokyklos auklėtiniai mūsų darželyje viešėjo per Kalėdas.
Į svečius vykstama ne tuščiomis, tai ir mes nusivežėme gerų emocijų puokštę, mielą spektakliuką ir šiek tiek skanėstų. Keliomis iš susitikimo akimirkomis norime pasidalinti su visais.

Grupės auklėtojos:
Zina Pranckienė
Daiva Jurgelienė

PAVASARIO ŠVENTĖ

 

Nušvitus pavasarinei saulei ir prasiskleidus snieguolių žiedams, atėjo graži pavasario šventė šv. Velykos. Šią nuostabią šventę šventė ir Akmenės vaikų lopšelio – darželio ,,Gintarėlis“ vaikučiai ir auklėtojos. Visą rytmetį darželyje skambėjo muzika, aidėjo dainos, vaikų juokas, džiaugsmingi šūksniai. Sesutės Kiškutė ir Kiškytė (auklėtojos R.Ivanauskienė ir G.Garbaliauskienė) su Šarka Patarška (auklėtoja D.Jurgelienė) porino eilėraščius, posakius, minė mįsles. Jos kvietė žaisti velykinius žaidimus, dainuoti daineles, ridenti margučius.

Renginio organizatorės

Švelnukų šalyje 2016-03-17

Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“  dalyvavo veiksmo savaitėje „BE PATYČIŲ 2016“. Vaikai kartu su savo tėveliais namuose gaminosi mažus, gražius „ŠVELNUKUS“. Kovo 17 dieną vaikučiai ir jų švelnukai buvo kviečiami į „Švelnukų“ šventę, kuri vyko darželio aktų salėje.

Vaikučių laukė „Švelnukų pasaka“, kurią inscenizavo auklėtojos: Zina Pranckienė – tėtis Tomas, Liongina Krasauskienė- mama Margarita, Leta Numsėdienė- sūnelis Linukas, logopedė Laura Ivanovienė – dukrelė Liucija, Gražina Nakienė – ragana, darželio direktorė Laimutė Garalienė -Močiutė ir auklėtoja Lauryna Danusevičienė- pasakotoja.

Visi aktoriai gyveno „Švelnukų“ šalyje, kurioje nebuvo pykčio ir ligų, kol vieną dieną pasirodė piktoji ragana ir užbūrė šią šalį. Po jos kerų dingo visi „Švelnukai“ ir gyventojai tapo irzlūs, pikti ir ligoti. Bet kerus išsklaidė gerosios močiutės žodžiai ir „Švelnukai“ vėl sugrįžo skleisdami gėrį, meilę, švelnumą ir draugystę.

Renginio organizatoriai

Kalbos savaitei skirtas renginys 2016-03-10

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu- duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.

(J. Marcinkevičius)

Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ aktų salė virto Lietuvos etnografiniais kiemeliais, kuriose atskiros ugdymo grupės atstovavo Lietuvos regionus: AukštaitijąŽemaitijąDzūkiją, Suvalkiją ir Mažąją Lietuvą.

Renginio vedėjos, logopedė L. Ivanovienė ir meninio ugdymo pedagogė V. Guobienė, vaikams pasakojo apie Lietuvą ir joje esančius regionus, supažindino su kiekvieno regiono bruožais ir tradicijomis. Kiekvienos grupės kiemelis pristatė savo atstovaujamą regioną, vaišino tradiciniais patiekalais. Dzūkijos kiemelis, „Drugelių“ grupė, kalbėjo tarmiškai, vaikus vaišino medumi ir duona, minė mįsles apie medų ir bites. „Saulučių“ grupės ugdytiniai atstovavo Žemaitijai, jų patiekalas – žemaitiškas kastinys su bulvėmis, grupės auklėtojos žaismingai, žemaičių tarme, visiems papasakojo istoriją apie žąsį ir vištą. „Boruželių“ grupės ugdytiniai atstovavo Aukštaitijai, visus vaišino gardžiais blynais, supažindino su aukštaičių tarme ir išmokė vaikus aukštaitiško lietuvių liaudies žaidimo apie gaidelį.

Priešmokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupė atstovavo Suvalkijai. Vaikai dainavo dainelę apie oželį, supažindino visus su Suvalkų tarme, šoko lietuvių liaudies ratelius, vaišino tradiciniu patiekalu – skilandžiu.

Mažiausieji lopšelio, „Kiškučių“, grupės ugdytiniai, šventėje svečiavosi kaip Mažosios Lietuvos atstovai, grupės auklėtoja R. Ivanauskienė paruošė savo 2,5 metų ugdytinę, kuri pasipuošusi tautiniu kostiumu visiems padeklamavo eilėraštį apie gaidelį.

Renginio metu vaikai šoko lietuvių liaudies ratelius, dainavo daineles, vaišinosi įvairiausiais tradiciniais patiekalais.

Ši  šventė padėjo vaikams visais būdais puoselėti savo gimtąją kalbą ir prisijungti prie kalbos savaitės ir lietuviškų tradicijų puoselėjimo.

Renginio organizatoriai

Prie šio straipsnio pridedame video filmuką apie Lietuvą vaikų akimis

Viktorina apie Lietuvą

Akmenės vaikų l/d „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupė, puoselėdama ir gerbdama savo kalbą, lietuviškas tradicijas, surengė viktoriną apie Lietuvą. Šia proga vaikai pasikvietė savo draugus iš Akmenės gimnazijos priešmokyklinės grupės.

Viktorinoje dalyvavo trys komandos, vieną komandą sudarė Akmenės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė, o kitas dvi Akmenės l/d „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai.

Ugdytiniai atliko įvairias užduotis susijusias su Lietuvos tematika. Jiems reikėjo išspręsti įvairiausias užduotis, kurios reikalavo daug žinių apie Lietuvą.

Teisingus atsakymus tikrino viktorinoje dalyvavusi vertinimo komisija, kuri pasidžiaugė šauniais vaikų darbais ir komandų bendradarbiavimu

Žinoma, šventėje neapsieita ir be dainų, šokių ir eilėraščių. O gražią draugystę vaikai pratęsė prie puodelio arbatos ir skanumynų.

Džiaugiamės jau antrus metus galėdami tęsti gražius draugystės ryšius tarp Akmenės gimnazijos ir Akmenės vaikų l/d „Gintarėlis“ priešmokyklinių ugdymo grupių.

Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą ir smagiai praleistą laiką.

Renginio organizatoriai

Kaziuko mugė 2016-03-04

Gurgu gurgu į Kaziuko turgų. Kovo 4 diena, mūsų l/d „Gintarėlis“ pasitiko triukšmingai, koridoriais zujo skubantys vaikučiai, rankose nešini įvairiausio grožio rankdarbiais. Vieni gamino namie kartu su tėveliais, kiti paskutines detales uždėjo atėję anksčiau į darželį.

Darželio aktų salė virto visa turgaus aikšte,  grupių padengti stalai lūžo, nuo ant jų esančių gėrybių ir grožybių.

Visus turgaus dalyvius į salę kvietė Kazys ir Kazytė, juos lydėjo pirmieji pavasario paukščių čiulbesiai.

Kazys ir Kazytė vaikučius mokė žaisti lietuvių liaudies žaidimus, šokti ratelius. O paskelbus Kaziuko mugės atidarymą visi, kaip bitutės, bėgo pirkti gražiausių dirbinių ir skaniausių kepinių. Kainą nustatė patys vaikai, o perkamos prekės buvo už saldainius.

Renginio pabaigoje Kazytė ir Kaziukas vaikus apdovanojo riestainių karoliais ir atsisveikino iki kitų metų..

Kaip smagu vaikams Kaziuko mugėje, kai gali pirkti ir parduoti, o svarbiausia pamatyti iš sužinoti..