Parama

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą ikimokyklinio ugdymo skyriui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos į ikimokyklinio ugdymo skyriaus  sąskaitą. Gauti pinigai galėtų būti panaudoti patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui, papildomos ugdytinių veiklos organizavimui ir kt. Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus  „Gintarėlis“ sąskaitą.

Prašyme galima nurodyti ir kelis paramos gavėjus, padalijant jiems po 1 % arba 0,5 % ir 1,5 %, taip, kad bendra suma nebūtų didesnė kaip 2 %. Jei prašyme nurodyta pajamų mokesčio dalis sudaro mažiau nei 3 Eur., tokia suma paramos gavėjams nepervedama. Kitaip tariant, jei pervedama suma yra, pvz., 4 Eur., tokiu atveju paremti kelis paramos gavėjus nėra galimybės, nes padalijus pervedama suma būtų mažesnė nei 3 Eur.
Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt rasite tam skirtą prašymo formą FR0512.
Būtų malonu, jei susidomėtumėte savo mokesčių skirstymo galimybėmis ir suprastumėte jų tikslingumą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie ikimokyklinio ugdymo skyriaus  tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

 

Rekvizitai dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo

Paramos gavėjas – Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius  “Gintarėlis”
Įstaigos kodas 190447774
Adresas Stoties g. 3A, Akmenė, LT-85379
Banko sąskaitos numeris: LT30 7300 0101 0521 1827
Banko pavadinimas: „SWEDBANK“