Parama

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą ikimokyklinio ugdymo skyriui  ,,Gintarėlis”, kurią suteikėte pervesdami 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Mieli tėveliai, seneliai, giminaičiai, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie ikimokyklinio ugdymo skyriaus “Gintarėlis” tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Norintys paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo skyrių  ,,Gintarėlis”, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus labdaros ir paramos bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai iki 2019 m. gegužės 1 d. gali pateikti mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui- darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Išsamiau apie 2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.ltwww.vmi.lt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro.

Patogiausias būdas – kreiptis į ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta, kaip jį užpildyti. Arba Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai išsamesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje  http://deklaravimas.vmi.lt/. Tad Jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.

Deklaracijas galima teikti iki 2019 m. gegužės 1 d.

Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:

Akmenės gimnazija, įstaigos kodas: 190447774.

 Paramos lėšų likutis 2018-01-01           –     518,49 Eur

2018 m. gauta parama   (už 2017 m.)   –    540, 16 Eur

Paramos lėšos panaudotos: nenaudotos, nes laikinai sustabdėme ugdymo priemonių įsigijimą, dėl  paraiškos pateikimo finansuojamai iš ES struktūrinių fondų lėšų „Virtualios aplinkos pritaikymas socialiniam emociniam ugdymui“ – 09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas.

Paramos lėšų likutis 2019-01-01               –   1058,65 Eur 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mūsų ikimokyklinio ugdymo skyrių „Gintarėlis“.

Pagarbiai,

Švietimo padalinio (ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“) vadovė