Bendradarbiavimas

Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis” bendradarbiauja su jo veiklai įtaką darančiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos priežiūros, mokslo, kultūros, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis);

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su įstaigomis: Naujosios Akmenės vaikų lopšeliu-darželiu „Atžalynas“, Ventos vaikų lopšeliu-darželiu „Berželis“, Papilės vaikų lopšeliu-darželiu „Kregždutė“, Akmenės muzikos mokykla, Akmenės biblioteka, Akmenės gimnazija, Akmenės neįgaliųjų centru, Ventos regionine televizija UAB „Ilora“, visais Lietuvos lopšeliais-darželiais „Gintarėlis“, Šiaulių lopšeliu-darželiu „Varpelis“.

Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius  „Gintarėlis’ gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, sudaryti sutartis dėl pasikeitimo pedagogais, bendrų renginių organizavimo, vadovaudamasis veikiančiais įstatymais gali jungtis į asociacijas, stoti į tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose.