Lietuvių kalbos dienos „Gintarėlyje“

Vasario 15 d. prasidėjo šeštosios Lietuvių kalbos dienos. Lietuvoje ir užsienyje, pradedant nuo didžiausių šalies bibliotekų, muziejų iki mažiausių lopšelių-darželių savivaldybėse, organizuojama daugybė renginių, kuriais norima atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos vertingumą.

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Vasario 22-26 dienomis, Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Gintarėlis“ vyko lietuvių kalbos savaitės renginiai.

Logopedė Laura Ivanovienė ir muzikos mokytoja Vitalija Guobienė nuo vasario 16 d. kartu su įstaigos ugdytiniais tęsė praėjusiais metais pradėtą projektą, kurio metu vaikai spalvino savo pačių gamintas ir močiutės nertų servetėlių raštais puoštas raides. Vaikai  ne tik įvardino raides, bet iš jų dėliojo skiemenis, ir pačius gražiausius bei brangiausius žodžius.

Praėjusią savaitę, pedagogės  kartu vedė netradicines veiklas. Vaikai džiaugsmingai savo kūnais rodė raides, prisiminė lietuvių liaudies žaidimus, ratelius. Ugdytiniai puikiai žino kokioje šaly jie gyvena, kad esą lietuviai ir myli savo gimtąją kalbą. Prieš užmiegant, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams logopedė sekė lietuvių liaudies pasakas.

Vaikai kartu su tėveliais dekoravo raides, naudodami senovės lietuvių raštų simbolius. Lopšelio grupės ugdytiniai su auklėtojomis  raides puošė trispalvės spalvomis. Iš vaikų dekoruotų raidžių gimė patys gražiausi žodžiai Lietuvai, kuriais pasipuošė įstaigos koridoriaus sienos.

Priešmokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupės  ugdytiniai taip pat įsiliejo į bendrą, visos Lietuvos, renginių srautą skirtą kalbos puoselėjimui per popietę „Ilgais žiemos vakarais“ ir rytmetį „Daug žinau skambių žodelių“. Vaikai, kartu su tėveliais rinko, patarles apie kalbą, gimtinę, tėvynę, meilę jai, sakė eilėraščius ir skyrė gražius žodžius Lietuvai. Ugdytiniai per liaudies žaidimus, gamtos garsų pamėgdžiojimus, sinonimus, mįsles, pasakas be galo, greitakalbes, pajuokavimus-paerzinimus, kalbos žaidimus, liaudies daineles turtino, aktyvino kalbą. Ugdėsi nuostata kalbėti gražiai, taisyklingai.

Lietuvių kalbos dienų metu ugdytiniai susipažino su vaikų rašytojo, pedagogo, publicisto, vertėjo  Prano Mašioto kūryba vaikams. Jie apžiūrėjo įvairias, spalvingai iliustruotas autoriaus knygas: „Kiškio pasakos“, „Kiškis vagilis“, Paukštelių laiškas vaikučiams“, „Katinėlis Pilkutis“, „Vaikučių pasakėlės“. Iš šių knygų pasiklausė skaitomų pasakėlių. Labiausiai patikusią pasaką vaikai pavaizdavo piešiniu. Paskui pristatė ir apibūdino savo darbelį  grupės bendraamžiams.

„Saulučių“ grupės vaikai temos „Žaidžiu žodžiu“ veiklų metu  susipažino su raidelėmis, žaidė didaktinius žaidimus, žiūrėjo mokomuosius filmukus, dėliojo raideles iš lego kaladėlių ir kitų priemonių, žaidė įvairius žaidimus, klausėsi „Pasakos apie raides“ , atliko įvairių užduočių.  Vaikai puošė savo vardo raidelę, kūrė kirmėliukus iš tiek rutuliukų kiek vardelyje yra raidžių, aplikavo raideles, ieškojo savo vardo raidelių ir jas spalvino, dėliojo iškirptas raides, mokėsi pajausti raidę ir ją užrašyti.  Veiklų metu buvo lavinama vaikų smulkioji motorika, girdimasis suvokimas, žodyno turtinimas.

„Boružėlių”grupės vaikai  kartu su Pelyte mokėsi pažinti raidelės, kurias siuvo, mezgė, dekoravo vaikų tėveliai. Kasdien klausėsi   „Pelytės raidžių pasakėlių”.  Vaikai patys kūrė savo istorijas, sugalvodami vis naujų žodžių pelytės atneštai raidelei. Žaidė pirštukų žaidimus  „Vir vir vir pelytė” ,  „Stato namą boružiukai”.  Vaikai dekoravo, o vyresnieji ir piešė savo vardo pirmąsias raideles. Žiūrėjo edukacinius filmukus „Abėcėlė”, žaidė didaktinius žaidimus su raidžių kortelėmis, ieškojo grupės aplinkoje daiktų, prasidedančių rodoma raide, dėliojo „Abėcėlės” delionę. Konstravo iš įvairių konstruktorių raides. Vaidino pasaką „Ropę”, o pagal pasaką „Išėjo senelė avių ganyti“ aplikavo  „Avytes“.

„Bitučių” grupės vaikai dainavo  lietuvių liaudies dainas, šoko ratelius. Žaidė pirštukų žaidimus, praturtino savo kalbą  patarlėmis, priežodžiais. Vyresnieji vaikai analizavo žodžius jų garsus,  skaičiavo skiemenis žodžiuose. Atliko  įvairias užduotėles su raidėmis ne tik prie šviesos stalo. Kūrė raidelių ir spalvinimo knygeles. Žaismingai  vaikų kurtoje  iš kaladėlių aplinkoje jas „skaitė” savo draugams .  Iš kartono vaikai  gamino  išmaniuosius telefonus, kuriuos  naudojo savo žaidimuose bendraujant vieni su kitais.

  „Drugelių“ grupės ugdytiniai šios savaitės metu kasdien patyrė vis naujų patyrimų. Pirmadienis – raidelių dienelė. Vaikai puošė savo vardo pirmąsias raideles, jomis džiaugėsi, lygino kuo jos skiriasi ir kuo panašios.

Antradienis- gražių žodelių diena. Ieškojome pasislėptų gražių žodelių įvairiose grupės vietose  bei žaislų lentynose.

Trečiadienis- pirštukų žaidimų dienelė bei pirštinyčių  marginimas įvairiais raštais. Klausėsi pirštukų pasakos „ Kaip pirštukai susipyko“. Suprato visi, kad pirštukai po vieną nieko negali padaryti, todėl jie visada turi būti kartu.

Ketvirtadienis – knygelių darymo dienelė. Aptarę kokios būna knygelės, kur jų galima gauti , ką galima iš jų sužinoti, pradėjome knygelių gamybą- iliustruojant jas bei užrašant sukurtos pasakos pasakojimus (suaugusių pagalba).

Penktadienis- smagioji vaidybos dienelė. Ši dienelė suteikė galimybę visiems būti pasakų personažais vaidinant pasakas „Pirštinė“ bei „Ropė“.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojos