Iškyla „Rudens takeliu“

Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus  „Gintarėlis“ „Boružėlių“ grupės ugdytiniai su auklėtoja L. Numsėdiene dalyvauja   respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurio tikslas – įvairių žaidimų bei užduočių pagalba lavinti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę kompetencijas.  Skatinant  vaikus tyrinėti, mąstyti, atrasti, kurti, spręsti problemas, mokyti bendradarbiauti įvairių žaidimų pagalba.

Įgyvendinant  projekto veiklas, ieškant įdomesnių vaikams ugdymo(si) būdų buvo organizuojama  pažintinė ekskursija į Akmenės miesto aikštę. Tikslu – kad vaikai  domėtųsi, pažintų, gyvenamosios vietovės objektus, atrastų, tyrinėtų, gamtinę aplinką. Mokytųsi saugaus elgesio gatvėje taisyklių.

Vaikai tą dieną buvo aplinkos tyrinėtojais, vaikai smalsūs domėjosi  viskuo kas aplink. Diskutavome kam ant namo stogo kopėčios reikalingos, kodėl namas be langų, stebėjome koks skaitmuo ant namo. Priėję prie judrios gatvės prisiminėme pėsčiųjų perėjos ženklą ir kaip saugiai reikia pereiti gatvę. Aikštėje stebėjome rudens požymius, augančius medžius, įsitikinome kuo skiriasi krūmai nuo medžių, skaičiavome kiek akmenų eilėje, žemėlapyje  atradome su šeima aplankytas vietas. Tai ką matė vaikai, žymėjo užduočių lapuose.

Stebėjome, atradome,tyrinėjome ir tiesiog daug sužinojome…

„Boružėlių“ grupės auklėtoja L. Numsėdienė

Photo Collage Maker_hAU9H5-1