Mokslo metus pasitinkame dalijantis gerąja patirtimi

Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Gintarėlis rugpjūčio 28d. lankėsi Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio darbuotojai. Jų išvykos tikslas – ilgalaikės akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos pagal įstaigos išsikeltus tikslus  STEAM metodų taikymas bei aplinkų kūrimas ir pritaikymas ikimokykliniame, ir priešmokykliniame ugdyme, modulis.

Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Gintarėlis“ švietimo padalinio vadovė Laimutė Garalienė  pristatė įstaigos lauko ir vidaus edukacines erdves, kurias pedagogai naudoja patyriminiam ugdymui, STEAM veikloms.  Auklėtoja Leta Numsėdienė Ir logopedė Laura Ivanovienė skaitė pranešimą ,,Patyriminio ugdymo galimybės bendradarbiaujant“. Pasidalijo patirtimi, kaip tapo STEAM tinklo mokykla, pristatė  LL3 ir eTwinning  projektus ,,Akmenės kraštas iš arčiau“, pristatytos bendradarbiavimo su kitomis  švietimo įstaigomis galimybės.

Metodininkė Leta Numsėdienė

28128225428 t

Parašykite komentarą