AKTUALI INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

TĖVELIŲ, SENELIŲ, GLOBĖJŲ DĖMESIUI,

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,  nuo kovo 30 dienos iki kol baigsis karantinas pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas.

Informacija apie nuotolinio ugdymo organizavimą:

  • Pirmadieniais pedagogai elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ aplinkoje pateiks teminį veiklų planą. Visos užduotys vaikams bus pateikiamos elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ aplinkoje meniu punktuose: „Planai“ ir „Laiškai grupės tėvams“ ir /ar per kiekvienos grupės uždarą  Facebook paskyrą (išsamesnę informaciją pateiks grupių auklėtojos).
  • Bendrausime elektroniniu paštu, per socialinius tinklus, Facebook grupes, Messenger, Viber, ZOOM.
  • Pasidžiaugti atliktomis užduotimis ir vaikų pasiekimais galite elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ aplinkoje, uždarose grupių Facebook paskyrose. Mums labai svarbus grįžtamasis ryšys, bet suprantame, kad ne visada tam turite galimybes.

Iškilus klausimams visada galite konsultuotis per el. dienyną „Mūsų darželis“, elektroniniu paštu gintarelis@akmene.lt , mobiliuoju  telefonu  8 620 79093.

Labai tikimės visų geranoriškumo, supratingumo ir abipusio bendradarbiavimo.  Svarbiausia būkime sveiki.

info3