TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Kasmet Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ ugdytiniai dalyvauja lapkričio 16-ąją inicijuojamoje Tarptautinės tolerancijos dienos Lietuvoje paminėjime.

Grupėse  vyko pokalbiai apie draugiškumą, draugystę, pagarbą, gerumą, apie supratimą, kad kitas žmogus gali skirtis nuo kitų. Kiekvieną žmogų privalome priimti tokį, koks jis yra.

Šiemet tolerancijos simbolis yra raktas.

Pačius mažiausius “Kiškučių” grupės ugdytinius (auklėtojos R. Ivanauskienė ir Z. Virkutytė) aplankė Akmenės gimnazijos mokinės, jaunosios Maltiečių ordino savanorės (kartu su spec. pedagoge E. Radionova) ir linksmai praleido popietę su mažaisiais žaisdamos žaidimus, ratelius.

„Boružėlių“ grupės vaikais aptarė Tolerancijos žodžio reikšmę, svarbą mūsų kasdienybėje. Auklėtojos L. Numsėdienė ir L. Krasauskienė kartu su logopede L. Ivanovienė kvietė vaikus diskutuoti  kaip kartu galime vieni kitiems padėti bei būti tolerantiškais. Žiūrėjo  animacinius, mokančius užjausti, padėti, būti gerais vienas kito atžvilgiu, filmukus. Vaikai taip pat susibūrė į kūrybines dirbtuvėles ir kūrė Tolerancijos plakatą. Jie spalvino savo mažąsias širdeles, kuriose daug gerumo „raktelių“. Simboliškai  jas sudėjo į vieną gerumo širdelę, vieni kitiems įteikėme po simbolinį gerumo raktelį. Sustoję į draugystės ratelį savo dienelę įprasmino klausydamiesi  Tolerancijos himno.

,, Saulučių” grupės vaikai  ir auklėtoja G. Garbaliauskienė kalbėjo apie draugiškumą ir gerumą, kokie poelgiai tai rodo, aptarė kaip reiktų elgtis konkrečiose situacijose. Spėjo mįsles apie raktus, jį tapė naudodamiesi pasidarytu trafaretu, žaidė žaidimą “,,Šilta-šalta”, ieškodami paslėpto rakto. Žiūrėjo animacinius filmukus ir aptarė herojų elgesį.

„Meškučių“ grupės vaikai (priešmokyklinio ugdymo pedagogės G. Nakienė ir J. Navickienė) pasirinko muzikinį raktą – smuiko raktą. Daina ir šokis taip pat suartina žmones, moko draugiškumo, bendravimo tarpusavyje, kantrybės. Visą savaitę ugdytiniai pasakojo, kokį draugą norėtų turėti, piešė savo draugų portretus, žiūrėjo ir aptarė animacinį filmuką „Geriausias draugas“, kuriame pasakojama apie berniuko ir raganosio draugystę.

Visos savaitės veiklą vainikavo dviejų grupių, „Meškučių“ ir „Drugelių“ (auklėtoja Z. Pranckienė), bendra pramogėlė. Visi vaikučiai, sustoję į gražų ratelį uždainavo draugystės dainą, žaidė žaidimus, šoko ratelius bei  apvedžioję savo ir draugo delniukus, palinkėjo vieni kitiems draugystės, ramumo ir daug šypsenų.

Mažos širdelės plaka ramiai, kas raktelį atras, atrakins lobį didžiausią-meilę. Mažos akelės žiūri linksmai, jei raktelis tiks, ten suras džiugesį ir pasitikėjimą.

Pagal auklėtojų pateiktą informaciją, parengė logopedė Laura Ivanovienė

TOLERANCIJA 2018, AKMENĖS _GINTARĖLYJE_

Parašykite komentarą