Dalyvavome rajoniniame renginyje „Jūratė ir Kastytis“

Š. m. kovo 2 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazijoje įvyko rajoninis integruotas etikos – muzikos renginys ,,Jūratė ir Kastytis“, kuriame dalyvavo ir mūsų Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Gintarėlis“ priešmokyklinės grupės vaikų ansamblis. Pasipuošę tautiniais stilizuotais rūbais mažieji ugdytiniai ir jų vadovė muzikos mokytoja Vitalija Guobienė visus pasveikino daina ir žemaitišku ketureiliu, o savo meilę žvirbliui išreiškė inscenizuodami žemaičių krašto dainą ,,Gol žvėrblis šalia koknės“.

Renginyje dalyvavo nemažas būrys atlikėjų, kurie padėjo kurti legendomis apipintą Lietuvos pajūrio meilės istoriją. Mūsų darželio vaikų ansamblis turėjo puikią galimybę išgirsti kanklėmis, birbynėmis bei pianinu atliekamų kūrinių, vyresniųjų gimnazijos klasių mokinių dainuojamų dainų bei deklamuojamų eilių.

Visiems renginio dalyviams buvo įteikti padėkos raštai. Džiaugiamės, kad ši patirtis mūsų darželio dalyviams buvo įdomi, įvairi ir prasminga.

Muzikos mokytoja Vitalija Guobienė