Mažųjų Akmenės vaikų lopšelio- darželio „Gintarėlis” šaškininkų turnyras

Akmenės „Gintarėlis” lopšelyje- darželyje  organizuotas 5-7 metų amžiaus vaikų šaškių turnyras.   Turnyras prasidėjo draugišku  interaktyviu šaškių žaidimu, kurio metu vaikai prisiminė šaškių žaidimo taisykles, diskutavo tarpusavyje, ieškojo „geriausio ėjimo”.  Taip pat vaikai išbandė ir savo asmeninius gebėjimus, žaidžiant šaškėmis su kitų grupių draugais.

Taigi, po sumanių, ilgų ir draugiškų varžybų atrinkti šauniausieji keturi  žaidėjai, kurie dalyvaus Akmenės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų šaškių varžybose, kuris vyks  Akmenės vaikų lopšelyje- darželyje „Gintarėlis“ gegužės 4 dieną.

Renginio organizatorės

 

„Drugelių“ grupės edukacinė išvyka

2017-04-27 Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės ugdytiniai keliavo į Telšių apskrities Mažeikių rajono vyriausiąjį policijos komisariatą, kuriame vaikus pasitiko veiklos skyriaus vyriausioji specialistė A. Jurdonaitė – Ostrauskienė.

Vaikai turėjo galimybę susipažinti su policijos veikla. Specialioje saugaus eismo salėje vaikai pasitikrino savo žinias apie kelių eismo taisykles. Taip pat apsilankė policijos muziejuje.

Vaikai patyrė daug įspūdžių, buvo apdovanoti kelių eismo knygelėmis ir atšvaitais.

Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis renginys

2017-04-21 dieną, Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ susirinko Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogai, taip pat atvyko Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto specialistė Nijolė Lukauskaitė. Juos pasitiko  Akmenės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė ir metodinio būrelio pirmininkė Zina Pranckienė, kuri visoms pedagogėms pristatė atvirą ugdomąją veiklą, tema –  „Jau pavasaris atėjo“.

Veiklos metu ugdytiniai turėjo galimybę išreikšti save, atrasti naujų potyrių, džiugių emocijų.

Vaikų Velykėlės

Trečiadienio rytmetį Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai, nešini margučiais susibūrė darželio aktų salėje. Vaikus ir jų tėvelius pasitiko kiškienė ir Velykė, kurios vaikams papasakojo apie vaikų Velykėlių tradicijas ir senovės papročius. Vaikai smagiai leido laiką, dainavo, šoko, žaidė žaidimus, o renginio pabaigoje rideno margučius.

Už tokią smagią šventę Velykė ir kiškienė grupės vaikus apdovanojo saldėsiais. Šventė vaikams paliko geras emocijas ir įspūdžius.

Renginio organizatoriai

Metodinė diena „Judėjimas – sveikatos ir džiaugsmo šaltinis“

 

              Vaikui judėjimas – įgimta savybė, troškimas veikti, būti aktyviam, išreikšti save, ką nors daryti. Tai ypač aiškiai pasireiškia vaikystėje. Įgyjami gebėjimai atsiranda iš įgimtų judėjimo, regėjimo, girdėjimo, lytėjimo reakcijų, kurios vystosi ir tobulėja vaikui augant. Kuo tobulesnė veikla, tuo vaikų judesiai koordinuotesni ir tikslesni.

                   Fizine veikla vaikai realizuoja visus svarbiausius savo poreikius – judėjimo, pažintinius, veikimo, bendravimo, saviraiškos, atskleidžia savo fizines išgales ir gebėjimus.

                 Š.m. kovo 29 dieną darželyje įvyko metodinė diena „Judėjimas – sveikatos ir džiaugsmo šaltinis“. Svečiavosi Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Z.Stanislauskienė, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ pedagogės.

                  Savo patirtimi dalinosi auklėtoja metodininkė Giedrė Garbaliauskienė, kuri perskaitė pranešimą „Judėjimo svarba vaiko sveikatai“ ir parodė atvirą kūno kultūros veiklą su „Saulučių“ grupės vaikais „Linksmieji keliautojai“, ir direktorė Laimutė Garalienė, kuri pristatė pranešimą „ Kūno kultūra lopšelyje-darželyje“.

                 Pedagogės diskutavo, dalinosi patirtimi, ateities planais.

 

 

                                                                                          Auklėtoja metodininkė Giedrė Garbaliauskienė

DĖL AKMENĖS RAJONO AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ REORGANIZAVIMO

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-60(E) „Dėl sutikimo reorganizuoti Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Gintarėlis“ Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia, kad Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ būtų reorganizuotas prijungimo būdu ir prijungtas prie Akmenės rajono Akmenės gimnazijos  nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos įstaigos veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais kokybiškai būtų užtikrintas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant aukštesnės ugdymo bei valdymo proceso kokybės, ir užtikrinti efektyvesnį Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.

 Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Akmenės rajono Akmenės gimnazija ir jos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“, vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei neformaliojo švietimo programas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta tvarka parengtas Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo sąlygų aprašas, su kuriuo galima susipažinti šiose viešojo informavimo priemonėse: Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės gimnazijos interneto puslapyje www.akmenesgimnazija.lt, ir Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ interneto puslapyje www.akmenesgintarelis.lt,  o apie jų sudarymą informuojama laikraštyje ,,Vienybė“.

Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“

administracijos informacijaScreenshot_20170405-113242
Screenshot_20170405-113554
Screenshot_20170405-113408