Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo pedsgogų metodinis renginys

2017-04-21 dieną, Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ susirinko Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogai, taip pat atvyko Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto specialistė Nijolė Lukauskaitė. Juos pasitiko  Akmenės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė ir metodinio būrelio pirmininkė Zina Pranckienė, kuri visoms pedagogėms pristatė atvirą ugdomąją veiklą, tema –  „Jau pavasaris atėjo“.

Veiklos metu ugdytiniai turėjo galimybę išreikšti save, atrasti naujų potyrių, džiugių emocijų.

Vaikų Velykėlės

Trečiadienio rytmetį Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai, nešini margučiais susibūrė darželio aktų salėje. Vaikus ir jų tėvelius pasitiko kiškienė ir Velykė, kurios vaikams papasakojo apie vaikų Velykėlių tradicijas ir senovės papročius. Vaikai smagiai leido laiką, dainavo, šoko, žaidė žaidimus, o renginio pabaigoje rideno margučius.

Už tokią smagią šventę Velykė ir kiškienė grupės vaikus apdovanojo saldėsiais. Šventė vaikams paliko geras emocijas ir įspūdžius.

Renginio organizatoriai

Metodinė diena „Judėjimas – sveikatos ir džiaugsmo šaltinis“

 

              Vaikui judėjimas – įgimta savybė, troškimas veikti, būti aktyviam, išreikšti save, ką nors daryti. Tai ypač aiškiai pasireiškia vaikystėje. Įgyjami gebėjimai atsiranda iš įgimtų judėjimo, regėjimo, girdėjimo, lytėjimo reakcijų, kurios vystosi ir tobulėja vaikui augant. Kuo tobulesnė veikla, tuo vaikų judesiai koordinuotesni ir tikslesni.

                   Fizine veikla vaikai realizuoja visus svarbiausius savo poreikius – judėjimo, pažintinius, veikimo, bendravimo, saviraiškos, atskleidžia savo fizines išgales ir gebėjimus.

                 Š.m. kovo 29 dieną darželyje įvyko metodinė diena „Judėjimas – sveikatos ir džiaugsmo šaltinis“. Svečiavosi Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Z.Stanislauskienė, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ pedagogės.

                  Savo patirtimi dalinosi auklėtoja metodininkė Giedrė Garbaliauskienė, kuri perskaitė pranešimą „Judėjimo svarba vaiko sveikatai“ ir parodė atvirą kūno kultūros veiklą su „Saulučių“ grupės vaikais „Linksmieji keliautojai“, ir direktorė Laimutė Garalienė, kuri pristatė pranešimą „ Kūno kultūra lopšelyje-darželyje“.

                 Pedagogės diskutavo, dalinosi patirtimi, ateities planais.

 

 

                                                                                          Auklėtoja metodininkė Giedrė Garbaliauskienė

DĖL AKMENĖS RAJONO AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ REORGANIZAVIMO

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-60(E) „Dėl sutikimo reorganizuoti Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Gintarėlis“ Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia, kad Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ būtų reorganizuotas prijungimo būdu ir prijungtas prie Akmenės rajono Akmenės gimnazijos  nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos įstaigos veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais kokybiškai būtų užtikrintas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant aukštesnės ugdymo bei valdymo proceso kokybės, ir užtikrinti efektyvesnį Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.

 Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Akmenės rajono Akmenės gimnazija ir jos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“, vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei neformaliojo švietimo programas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta tvarka parengtas Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo sąlygų aprašas, su kuriuo galima susipažinti šiose viešojo informavimo priemonėse: Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės gimnazijos interneto puslapyje www.akmenesgimnazija.lt, ir Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ interneto puslapyje www.akmenesgintarelis.lt,  o apie jų sudarymą informuojama laikraštyje ,,Vienybė“.

Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“

administracijos informacijaScreenshot_20170405-113242
Screenshot_20170405-113554
Screenshot_20170405-113408

Ištiesk draugui ranką ir sportuokime

Sportas – mus suvienija. Siekiant bendravimo ir bendradarbiavimo, lopšelio-darželio „Gintarėlis“  „Meškučių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai suvienijo jėgas ir surengė draugišką sportinį renginį „Ištiesk draugui ranką ir sportuokime“, kuris vyko kovo 23 dieną darželio aktų salėje.

Renginio metu vaikus pasitiko kiškienė, kuri  papasakojo apie draugystę ir pristatė estafečių taisykles.

Pasiskirstę komandomis vaikučiai atliko įvairias estafetes, palaikymo komandoje dalyvavo ir mamytės.

Kiškienė visus dalyvius apdovanojo padėkos raštais ir saldžiaisiais prizais. Renginys vaikams paliko daug smagių įspūdžių, o svarbiausia visi susirado naujų draugų.

Renginio organizatoriai

KAZIUKO MUGĖ „GINTARĖLYJE“

Kovo 8 dieną pavasario vėjai į Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Gintarėlis“ vėl atpūtė Kaziuko linksmybes, kupinas besišypsančių vaikų ir suaugusiųjų.

Šventės dieną kviesliai (auklėtojos G.Garbaliauskienė ir L.Numsėdienė) visus sukvietė į mugę. Skambant lietuvių liaudies muzikai, prasidėjo vaikų ilgai lauktas mugės šurmulys. Į Kaziuko turgų eilėmis kvietė Kamilė S. ir Lėja P.  iš „Saulučių“ grupės. Žemaitišką liaudies dainą padainavo Fausta M., kurią išmokė meninio ugdymo mokytoja V.Guobienė. Vaikai šoko lietuvių liaudies ratelius. Gerai nuotaikai palaikyti visos grupės apdovanotos barankų vėriniais.

Šiai šventei vaikai su auklėtojomis ruošėsi iš anksto. Grupėse vaikai gamino įvairius darbelius.

Akys raibo nuo vaikų ir tėvelių pagamintų darbelių. Džiugu, kad ir šeimose tėveliai rodėpavyzdį, kartu su savo vaiku kepdami, gamindami, ruošdami tai, ką bus galima parduoti.

Toks renginys suburia, suartina darželio bendruomenę, lavina ugdytinių kūrybiškumą, estetinį meninį suvokimą, gebėjimą išreikšti save.

Renginio organizatorės